ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΈΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΈΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΈΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΑΔΕΛΦΙΑ


ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ


ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ