ΓΛΩΣΣΕΣΚοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες


Το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 έως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:Α1 "στοιχειώδης γνώση"
Α2 "βασική γνώση"
Β1 "μέτρια γνώση"
Β2 "καλή γνώση"
Γ1 "πολύ καλή γνώση"
Γ2 "άριστη γνώση"


http://www.greeklanguage.gr/certification/sites/greeklanguage.gr.certification/files/Common-Levelmatching_0.pdf


ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μάθει κανείς τη γαλλική γλώσσα: • Η γαλλική γλώσσα συνιστά μια γλώσσα ζωντανή που απαντά κανείς και στις πέντε ηπείρους. Πολλά εκατομμύρια ανθρώποι μιλούν ως επίσημη και μητρική γλώσσα τη γαλλική. Ομιλείται από την Γαλλία ως τις Αντίλλες, από την Ελβετία ως την Αφρική, από τον Καναδά ως τις Σευχέλλες, από το Μονακό ως την Ταιτή, από το Βέλγιο ως το Βιετνάμ. 
 • Ανήκει στις 5 επίσημες γλώσσες του Ο.Η.Ε ( οι υπόλοιπες είναι η αγγλική, η ισπανική , η κινέζικη και η αραβική). 
 • Είναι η πρώτη γλώσσα του ολυμπισμού και η δεύτερη γλώσσα εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι’αυτό διδάσκεται ανεξαιρέτως σε όλες τις χώρες του πλανήτη.Τα περισσότερα από τα κέντρα εργασιών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε γαλλόφωνες περιοχές, πράγμα το οποίο σημαίνει ευκολότερη πρόσβαση εργασίας σε εξαιρετικά σημαντικούς τομείς του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.
 • Η γαλλική ως λατινογενής γλώσσα μαθαίνεται σχετικά εύκολα από κάποιον που γνωρίζει ήδη αγγλικά. Έτσι, εάν κανείς γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά μαθαίνει με μεγαλύτερη άνεση άλλες λατινογενείς γλώσσες, όπως  ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά και ρουμάνικα.
 • Σε ό,τι αφορά την προσφορά των γαλλικών στην εκπαίδευση, πολλά παιδιά θα προτιμήσουν για περαιτέρω σπουδές , την φοίτηση σε δημόσια δωρεάν πανεπιστήμια υψηλού κύρους (Sorbonne, Lausanne κ.ά) στην Γαλλία , Ελβετία και σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Αγγλίας με ακριβά δίδακτρα.
 • Η γαλλική γλώσσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη κι αποτελεί ζωντανό και αναπόσπαστο κομμάτι ενός μεγάλου πολιτισμού, του γαλλικού. Ο γαλλικός πολιτισμός, αναμφίβολα, συνιστά παγκόσμια αναφορά : στη λογοτεχνία, στη φιλοσοφία, στη ζωγραφική , στη μουσική, στη μαγειρική αλλα και στην ομορφιά.


ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ


Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μάθει κανείς τη γερμανική γλώσσα: 


 • Τα Γερμανικά είναι η περισσότερο ομιλούμενη μητρική γλώσσα στην Ευρώπη. Όποιος μιλάει Γερμανικά μπορεί να επικοινωνήσει με 100 εκ. Ευρωπαίους στη μητρική τους γλώσσα. 
 • Η Γερμανία είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας. Περίπου 180 γερμανικές εταιρίες προσφέρουν στην Ελλάδα συνολικά 19.000 θέσεις εργασίας. Περίπου 1,2 εκ. γερμανοί τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα. Οι ξένες γλώσσες, άρα και η γνώση των Γερμανικών, βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας λόγω των διεθνώς παγκοσμιοποιούμενων οικονομικών συνθηκών. 
 • Η Γερμανία αποτελεί ελκυστικό τόπο σπουδών. Με γνώσεις Γερμανικών, ολόκληρο το προσφερόμενο φάσμα σπουδών βρίσκεται στη διάθεση του ενδιαφερόμενου.  
 • Όποιος διαβάζει Γερμανικά δεν έχει μόνο καλύτερη πρόσβαση στα έργα των Goethe, Nietzsche, Kafka,Bach, Beethoven, Freud και Einstein. Και στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας είναι προσόν να ξέρει κανείς Γερμανικά: Στο διαδίκτυο τα Γερμανικά είναι η δεύτερη γλώσσα μετά τα Αγγλικά. Το ένα πέμπτο των βιβλίων που εκδίδονται κάθε χρόνο διεθνώς, συνεχίζει να είναι σε γερμανική γλώσσα.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Τα μαθήματα που προσφέρουμε καλύπτουν τα 
επίπεδα από PRE-JUNIOR έως PRE-LOWER (επίπεδο Β1).....
στη συνέχεια ανάλογα με τις ικανότητες ή τις ανάγκες των μαθητών μας επιλέγουμε κάποιες από τις παρακάτω εξετάσεις

F.C.E. (Lower του Πανεπιστημίου του Cambridge)

C.A.E. (Advanced του Πανεπιστημίου του Cambridge)
C.P.E. (Proficiency του Πανεπιστημίου του Cambridge)

E.C.C.E. (Lower του Πανεπιστημίου του Michigan)
A.L.C.E.

IELTS
T.O.E.F.L.

T.O.E.I.C.
ΚΠΓ
EDEXCEL
ESB


Αναλυτικά:
F.C.E. (Lower του Πανεπιστημίου του Cambridge)
Η εξέταση για το First Certificate in English είναι αυτή με τις περισσότερες συμμετοχές από όλες τις εξετάσεις του Cambridge ESOL. Αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (Common European Framework) για τις σύγχρονες γλώσσες.
Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείται ότι είναι σε θέση να χειριστούν τις βασικές δομές της Αγγλικής γλώσσας με αρκετή σιγουριά, επιδεικνύοντας ευρεία γνώση λεξιλογίου και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες σε πολλές κοινωνικές περιστάσεις.

C.A.E. (Advanced του Πανεπιστημίου του Cambridge)
Το Certificate in Advanced English αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείται ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις δομές των Αγγλικών με ευκολία και άνεση. Στο επίπεδο αυτό, οι μαθητές θεωρείται ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις περισσότερες περιστάσεις που μπορούν να προκύψουν σε αγγλόφωνη χώρα, σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο καθώς και στο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης.
Συνήθως οι υποψήφιοι χρειάζονται περίπου 8 επιπλέον μήνες, αφού περάσουν στις εξετάσεις του FCE προκειμένου να επιτύχουν και σε αυτό το επίπεδο.

C.P.E. (Proficiency του Πανεπιστημίου του Cambridge)
Το Certificate of Proficiency in English αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Πρόκειται για εξετάσεις μεγάλων απαιτήσεων που απευθύνονται σε μαθητές που έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας και μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σχεδόν σε οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο της Αγγλικής γλώσσας.
Πιστοποιεί επαρκη γνώση της αγγλικής γλώσσας για την εισαγωγή σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, με την προϋπόθεση ότι έχει αποκτηθεί την τελευταία διετία από την ημερομηνία της αίτησης για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Συνήθως απαιτείται ένα ακόμη έτος μετά το CAE.
E.C.C.E. (Lower του Πανεπιστημίου του Michigan)
Το πτυχίο Examination for the Certification of Competency in English είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο B2. Απονέμεται από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, που διαθέτει πολύχρονη πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την Αγγλική γλώσσα, όπως οι εξετάσεις για το πτυχίο Proficiency.
Το πτυχίο E.C.C.E.είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Σχετική απόφαση έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. αριθ. Φύλλου 3/13.2.1996. Το πτυχίο Competency αναγνωρίζεται και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες, ναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, κλπ.) ως πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

A.L.C.E.
Το πτυχίο Advanced Level Certificate in English παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση στον κάτοχό του, ότι μπορεί να επικοινωνήσει σε πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών στον εργασιακό ή ακαδημαϊκό τομέα. H εξέταση αντιπροσωπεύει επίπεδο ικανότητας στην Αγγλική γλώσσα μεταξύ των ECCE (Examination for the Certification) και ECPA (Examination for the Certificate of Proficiency in English).
Εκτεταμένη έρευνα που έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης δείχνει ότι το ALCE ανταποκρίνεται στο επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR)

E.C.P.E. (Proficiency του Πανεπιστημίου του Michigan)
Το πτυχίο Examination for the Certificate of Proficiency in English είναι ένα επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε ανώτερο επίπεδο. Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με πολύχρονη εμπειρία στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την Αγγλική γλώσσα.
Το πτυχίο E.C.P.E.είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Σχετική απόφαση έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. αριθ. Φύλλου 3/13.2.1996. Το πτυχίο Competency αναγνωρίζεται και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες, ναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, κλπ.) ως πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

IELTS
Το International Language Testing System αποτελεί προϋπόθεση για εισαγωγή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως, και ειδικά στην Ευρώπη, στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το IELTS αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο. Γίνεται δεκτό από εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά καθώς και από τους Ευρωπαίους γείτονές μας όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Φιλανδία το Βέλγιο και πολλές άλλες χώρες, ως απόδειξη των απαιτούμενων γλωσσικών δεξιοτήτων. Επιπλέον πάνω από 1800 πανεπιστημιακά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το IELTS για εισαγωγή σε εκπαιδευτικά προγράμματα συμπεριλαμβανoμένων των κολλεγίων της Ivy League. Πολλοί άλλοι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τη βαθμολογία στην εξέταση IELTS για ποικίλους σκοπούς, όπως η μετανάστευση, η πρόσληψη προσωπικού, η εγγραφή σε μητρώο επαγγελματιών και η εισαγωγή σε εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών.
Στην Ελλάδα το IELTS γίνεται δεκτό από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας – Deree College (πρόγραμμα MBA), το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (για τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα). Επιπλέον, το ΑΣΕΠ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες δέχονται το IELTS για επαγγελματικούς σκοπούς.

T.O.E.F.L.
Το Test of English as a Foreign Language αναγνωρίζεται από τα περισσότερα Πανεπιστήμια στον κόσμο. Ολόκληρο το τεστ πραγματοποιείται μέσα σε μία ημέρα. Εξετάσεις πραγματοποιούνται καθημερινά και ι υποψήφιοι μπορούν να ξαναδώσουν εξετάσεις αν επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή μετά από ημέρες από την τελευταία εξέτασή τους. Το TOEFL μετρά την ικανότητά του κατόχου του να διαβάζει, αν κατανοεί τον προφορικό λόγο, να μιλά και να γράφει στην αγγλική γλώσσα, καθώς και τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις παραπάνω δεξιότητες ταυτόχρονα μέσα σε μια αίθουσα Πανεπιστημίου. Για παράδειγμα μπορεί να διαβάσετε ένα κείμενο ή να ακούσετε μια διάλεξη και ύστερα να σας ζητηθεί να γράψετε ή να μιλήσετε γι’ αυτό που διαβάσατε ή ακούσατε.
Το σκορ των γραπτών και προφορικών της εξέτασης TOEFL αξιολογείται από επίσημους αξιολογητές της ETS με ανώνυμο τρόπο.

T.O.E.I.C.
Tο δίπλωμα Test Of English for International Communication® είναι ευρέως διαδεδομένο στις εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας. Με τη συχνή διεξαγωγή του, κάθε εβδομάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τακτικά σε όλη την περιφέρεια, το TOEIC® είναι από τα πιο ευέλικτα τεστ στην Ελλάδα. Αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος.
Μορφή και διάρκεια του τεστ
Το TOEIC® διαρκεί 2 ώρες και αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, μοιρασμένες σε 2 μέρη:
 1. 100 ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου από CD ήχου διαιρεμένες σε τέσσερα μέρη (Listening Comprehension).
 2. 100 ερωτήσεις λεξιλογίου, γραμματικής και κατανόησης κειμένου, διαιρεμένες σε τρία μέρη (Reading Comprehension).
Βαθμολογίες και επίπεδα αναγνώρισης του πτυχίου
Η βαθμολογία στο TOEIC® καθορίζεται από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων. Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στο κάθε μέρος του τεστ μετατρέπεται σε βαθμολογία με κλίμακα. Σε κάθε υποψήφιο δίνονται τρεις βαθμοί σε κλίμακα: ένας βαθμός για το Listening Section, ένας βαθμός για το Reading Section και ένα συνολικός βαθμός που αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών του Listening και του Reading. Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει. Το αποτέλεσμα προκύπτει μόνο από το άθροισμα των βαθμών των σωστών απαντήσεων.
Tο Α.Σ.Ε.Π. αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το ΤΟΕΙC® στα εξής επίπεδα: Basic (405-500), B2 level (505-780), C1 level (785-900) και C2 level (905-990).

Επίσης αναλαμβάνουμε την προετοιμασία των μαθητών για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών στις
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
και οργανώνουμε ειδικά μαθήματα με συγκεκριμένη θεματικό προσανατολισμό για
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ


ΓΑΛΛΙΚΑ


DELF A1
DELF A2
DELF B1
DELF B2
DALF C1
DALF C2
SORBONNE I
SORBONNE II

Οι εξετάσεις για όλα τα πτυχία DELF πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο. Η πρώτη είναι το Μάιο και η δεύτερη το Δεκέμβριο. 

DELF A1
Το Δίπλωμα DELF A1 πιστοποιεί τις πρώτες γνώσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα στοιχειώδες επίπεδο που καθιστά δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

DELF A2
Το Δίπλωμα DELF A2 πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων, που απαιτούν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

DELF B1
Το Δίπλωμα DELF Β1 πιστοποιεί ένα επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων της επικαιρότητας και ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων σε θέματα της καθημερινής ζωής.

DELF B2
Το Δίπλωμα DELF Β2 πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας που καθιστά δυνατή τη σωστή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

DALF C1
Το Δίπλωμα DΑLF C1 πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας και απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιανδήποτε συμπληρωματική εξέταση εισαγωγής που πιστοποιεί την επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

DALF C2
Το Δίπλωμα DΑLF C2 πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να έχει τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
SORBONNE I


SORBONNE II


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑZERTIFIKAT B1 (του GOETHE INSTITUT)
ZERTIFIKAT B2 (του GOETHE INSTITUT)
ZERTIFIKAT C1 (του GOETHE INSTITUT)
KLEINES (C2) (του GOETHE INSTITUT)
GROSSES (C2+) (του GOETHE INSTITUT


ZERTIFIKAT B1 (του GOETHE INSTITUT)
Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Zertifikat Deutsch (ZD) αποδεικνύετε ότι κατέχετε βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης, οι οποίες σας επιτρέπουν την συνεννόηση σε όλα τα σημαντικά θέματα της καθημερινότητας. Με αυτήν την παγκοσμίως αναγνωρισμένη εξέταση αποδεικνύετε ότι είστε γνώστης των βασικών γραμματικών φαινόμενων και ότι βρίσκεστε σε θέση να κατανοείτε και να λαμβάνετε μέρος σε συζητήσεις γύρω από θέματα της καθημερινότητας. Έχετε την ικανότητα επίσης να περιγράφετε γραπτά και προφορικά απλές καταστάσεις και να κατανοείτε κείμενα που αφορούν στην καθημερινότητα.
Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή υπηκοότητας. Το Zertifikat Deutsch είναι μία εξέταση για ενηλίκους.


ZERTIFIKAT B2 (του GOETHE INSTITUT)
Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat B2 αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα.
εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή υπηκοότητας. Το Goethe-Zertifikat B2 είναι μία εξέταση για ενηλίκους.


ZERTIFIKAT C1 (του GOETHE INSTITUT)
Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C1 (ZMP) αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα.
Tο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C1 αναγνωρίζεται διεθνώς και θεωρείται ως αποδεικτικό καλών γενικών γνώσεων στα γερμανικά. Σχεδόν όλα τα Studienkolleg (Προπαρασκευαστικά Τμήματα για τη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο), πολλά Ιδρύματα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και μερικά πανεπιστήμια αναγνωρίζουν αυτή την εξέταση ως πιστοποίηση επαρκών γνώσεων της γερμανικής γλώσσας για σπουδές στη Γερμανία.
Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή υπηκοότητας. Το Goethe-Zertifikat C1 είναι μία εξέταση για ενηλίκους.

KLEINES (C2) (του GOETHE INSTITUT)
Με το KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom)  αποδεικνύετε ότι έχετε άριστες γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. Μπορείτε να κατανοείτε δύσκολα πρωτότυπα (επί το πλείστον λογοτεχνικά) κείμενα και να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά άνετα και με σαφήνεια. Το γλωσσικό επίπεδο της εξέτασης αντιστοιχεί με αυτό της εξέτασης Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) με τη διαφορά, ότι ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει επιπλέον γνώσεις του γερμανικού πολιτισμού και της ζωής στη Γερμανία.
Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή υπηκοότητας. Το Kleines Deutsches Sprachdiplom είναι μία εξέταση για ενηλίκους.

GROSSES (C2+)
Με το δίπλωμα (GDS) Grosses Deutsches Sprachdiplom αποδεικνύετε ότι έχετε γνώσεις γερμανικών σε επίπεδο σχεδόν μητρικής γλώσσας. Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή υπηκοότητας. Το Großes Deutsches Sprachdiplom είναι μία εξέταση για ενηλίκους.